Wonen in Esse Zoom

In Nieuwerkerk aan den IJssel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw woonplan aan de noordzijde van Esse Zoom. De bedoeling is dat in het plan circa 550 woningen worden gerealiseerd in een samenwerking tussen de gemeente Zuidplas en ontwikkelaars.

De ontwikkeling bevindt zich op dit moment nog in een pril stadium. Om de bouw van de gewenste woningen mogelijk te maken, zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.  Nadat op 8 oktober 2014 tijdens een inloopavond het plan voor Esse Zoom laag is gepresenteerd, gaat nu het bestemmingsplan ter inzage. Dit is later dan verwacht doordat er nader onderzoek noodzakelijk bleek.

Volgens de huidige planning is de vaststelling van het bestemmingsplan voorzien in het voorjaar van 2016. Verwacht wordt dat in de 2e helft van 2016 met de verkoop van de woningen zal worden gestart. Het terrein zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 bouwrijp zijn, waarna gestart kan worden met de bouw.

De woningbouwplannen zullen in het komende jaar verder worden uitgewerkt. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich vrijblijvend aanmelden via het interesseformulier op deze website. Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen van het project. Indien u informatie wenst over het ontwikkelproces bij de gemeente Zuidplas en de bestemmingsplanprocedure verwijzen wij u naar de website van de gemeente Zuidplas

Geïnteresseerd?

Vul dan het interesseformulier in op de contactpagina.

Naar de contactpagina

Volg ons ook op Facebook